Blog

  • دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری در گرجستان

    یکی از روش‌های دریافت اقامت برای اغلب کشورها، سرمایه‌گذاری در آن کشور است. البته قوانین سرمایه‌گذاری در هر کشوری ممکن است با کشورهای دیگر تفاوت داشته باشد. علاوه بر آن، قوانین مربوط به دریافت اقامت از طریق سرمایه‌گذاری نیز معمولاً در طول زمان، دستخوش تغییرات فراوانی می‌شوند. بنابراین در مرحله اوّل باید از آخرین قوانین […]

    READ MORE
  • سرمایه‌گذاری در گرجستان

    گرجستان یکی از کشورهایی است که با قرارگیری در حد فاصل آسیا و اروپا از یک موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب برخوردار است. مسئولین این کشور نیز با در نظر گرفتن این امر می‌کوشند تا با نزدیکی به اعضای هر دو قاره، از مزایای هردوی آنها بهره‌مند شوند. تلاش فراوان مقامات سیاسی گرجستان برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو […]

    READ MORE