معرفی منطقه محافظت شده لاگودخی

معرفی منطقه محافظت شده لاگودخی مناطق حفاظت شده لاگودخی در مرزهای شمال شرقی گرجستان با کشور روسیه در دامنه های جنوبی رشته کوه های قفقاز در منطقه لاگودخی واقع شده است. لاگوخی در فاصله ۱۷۰ کیلومتری تفلیس قرار دارد و